Clean Sport

Divider Example

We controleren elke batch

Bij CURAFYT doen wij ons uiterste best om te streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit voor onze producten.Gezien de strenge antidopingwetgeving tijdens wedstrijden, proberen wij zo transparant mogelijk te zijn naar onze klanten over de ingrediënten die wij in onze producten gebruiken. De ingrediëntenlijst staat vermeld op de verpakking en de website.

Wat de plantaardige ingrediënten betreft, baseren wij ons op de NOPS-regeling van de British Equestrian Trade Association. Bovendien wordt een monster van elke partij in een gecertificeerd laboratorium getest op de volgende verboden stoffen: cafeïne, theobromine, theofylline, atropine, scopolamine, morfine, methylbufotenine, dimethyltryptamine, bufotenine, hordenine, thebaine en codeïne. 

Een "Clean Sport" label bij CURAFYT betekent dat, voor zover ons bekend, de productformule geen ingrediënten bevat die genoemd worden in de NOPS-regeling van BETA en dat een testmonster van de partij gescreend is op de volgende verboden stoffen: cafeïne, theobromine, theofylline, atropine, scopolamine, morfine, methylbufotenine, dimethyltryptamine, bufotenine, hordenine, thebaine en codeïne. 

Wij willen er echter op wijzen dat iedere Verantwoordelijke Persoon die supplementen, kruidenpreparaten, enz. aan zijn/haar paard toedient, dit doet op eigen risico dat hij/zij een overtreding van het EADCMR zou begaan. De Verantwoordelijke Personen dienen er altijd voor te zorgen dat zij uiterste voorzichtigheid en beoordelingsvermogen aan boord leggen bij de producten die zij gebruiken. De Verantwoordelijke Personen wordt ook aangeraden ervoor te zorgen dat alle leden van hun ondersteunend personeel op de hoogte zijn van het risico van het geven van supplementen en kruidenpreparaten aan hun paarden en naargelang handelen.